صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۰.۱۴ ۱.۷۳ ۶۸.۹۹ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۱۶ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۶ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰.۰۷ ۰.۷۵ ۳۰.۱۲ ۱,۴۴۹.۴۹
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ (۰.۱۵) (۱.۳۵) (۴۱.۲) (۹۹.۳)
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰.۱۹ ۱.۲۳ ۹۹.۴۵ ۸,۴۹۵.۰۲
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰.۰۱ (۰.۵۶) ۳.۰۶ (۸۷.۲۴)
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۰.۱۶ ۱.۵۸ ۸۲.۴۸ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۴۵ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۴۶ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۰.۵۳ ۳.۷۳ ۵۸۵.۰۲ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۰.۲۸ ۱.۸۲ ۱۷۲.۶۴ ۷۲,۵۶۳.۶
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰.۱۷ ۱.۳ ۸۳.۹۵ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۰.۱۶ ۰.۷۸ ۷۸.۴۲ ۱,۵۹۲.۸۷
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۰.۰۳ ۲.۱۸ ۱۲.۷۸ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۸ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۰.۱۳ ۰.۷۵ ۵۹.۶۶ ۱,۴۵۱.۹۸
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۰.۰۴ (۰.۲۷) ۱۴.۵۸ (۶۲.۷۹)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ (۰.۰۷) (۲.۰۴) (۲۲.۶۴) (۹۹.۹۵)