صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۶ ۰
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۴ ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۱۵ ۱.۲۸ ۷۱.۸ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰.۰۱) (۰.۹۳) (۲.۰۶) (۹۶.۶۶)
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۰۳) (۰.۲۲) (۹.۹۷) (۵۴.۵۷)
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۰۱ ۰.۱۸ ۴.۶۲ ۹۱.۷۹
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۲۴ ۲.۶۳ ۱۴۲.۴۵ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۴۳ ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۷ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۱۳ ۰.۸۹ ۵۸.۰۷ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۱۴ ۰.۹۹ ۶۶.۷۷ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۴ ۴.۳۶ ۳۲۴.۴۷ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۳۸ ۴.۴ ۲۹۵.۵۳ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۱۶ ۱.۷ ۸۰.۴۱ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۹ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۹۹ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۰.۰۶) (۱.۴) (۲۰.۷۱) (۹۹.۴۲)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۰.۰۶) (۱.۹۱) (۱۸.۹۵) (۹۹.۹۱)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰