صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۰۲ (۰.۷۴) ۷.۷ (۹۳.۲۸)
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۲ ۱.۱۲ ۱۰۹.۹۲ ۵,۷۸۴.۹۹
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰.۲۳ ۳.۶۳ ۱۲۸.۳۷ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۴ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۱ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۱ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۲ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۳۲ ۰.۳۷ ۲۲۲.۳۵ ۲۸۲.۳
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۰.۲۸ ۲.۴۶ ۱۷۴.۶۶ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۲۳ ۲.۱۶ ۱۳۱.۳۹ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۲ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۲ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰.۲۶ ۲.۴۸ ۱۶۰.۰۸ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۰۲) (۰.۸۳) (۶.۵۸) (۹۵.۱۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۱ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۲ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۲ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰.۱ ۰ ۴۵.۵۴ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۷۹ ۰