صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۱۵ ۱.۳۴ ۷۲.۷۵ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۰.۴۸) (۳.۵۱) (۸۲.۸۷) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۸ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۲ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۰.۴) (۲.۷۳) (۷۶.۹۹) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۸ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۹ ۰ ۳۸.۶۱ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۱۹) (۱.۵۳) (۴۹.۸۳) (۹۹.۶۴)
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۱۳ ۰.۷ ۶۰.۵ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۲۲ ۲.۷۶ ۱۱۹.۹۶ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۰.۳۴) (۱.۹۳) (۷۱.۶۶) (۹۹.۹۲)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۰.۶۴) (۲.۹۷) (۹۰.۴۲) (۱۰۰)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۱ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۷ ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰.۰۴ (۰.۳۷) ۱۴.۷۲ (۷۴.۱۸)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۰.۲۲) (۲.۵۱) (۵۴.۶۳) (۹۹.۹۹)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۳ ۰.۴۳ ۱۹۴.۷۲ ۳۸۲.۸۵
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۰.۵۹ ۲.۲۶ ۷۵۷.۲۹ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰.۶۶ ۴.۳۲ ۱,۰۰۱.۸ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۲ ۰