صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰.۰۶ ۰.۱۸ ۲۲.۲۹ ۹۳.۸۶
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۰.۰۵ (۱.۲۵) ۲۱.۹ (۹۸.۹۸)
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۰.۰۶ (۰.۸۵) ۲۲.۳۱ (۹۵.۵۹)
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۳۳ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۴ ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۰.۰۶ (۰.۴۱) ۲۲.۳۵ (۷۷.۲۸)
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۰.۰۵ (۰.۴۹) ۲۱.۹۶ (۸۳.۴۸)
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۰۸ ۲۱.۹۸ ۳۵.۴۱
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰.۰۵ (۰.۱۱) ۲۱.۹۹ (۳۴.۲۳)
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰.۰۶ (۱.۰۶) ۲۲.۴۱ (۹۷.۹۶)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۰۲ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۰۳ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۰.۰۵ (۰.۶۲) ۲۲.۰۴ (۸۹.۶)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۱۷ ۲۲.۴۶ ۸۳.۶۸
۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۰.۰۵ ۲.۵۵ ۲۲.۰۷ ۹۷۶,۴۹۵.۰۶
۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۹۳ ۲۲.۰۸ ۲,۸۱۷.۸۵
۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۰.۰۵ (۰.۱۳) ۲۲.۱ (۳۸.۲۸)
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۵۲ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۷۲ ۰