صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۰.۱۵) (۳.۴۱) (۴۳.۱) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۰.۰۸) (۱.۹۴) (۲۶.۰۹) (۹۹.۹۲)
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۱۱ ۱.۲۸ ۴۹.۸۳ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۲۳ ۲.۸۸ ۱۳۱.۵۲ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۴ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۲ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۰۳ (۰.۴۵) ۱۲.۶۱ (۸۰.۸۵)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۰.۱) (۲.۰۱) (۲۹.۴۲) (۹۹.۹۴)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۴ ۰.۲۲ ۱۳.۸۳ ۱۲۲.۲۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۱۱) (۲.۱۷) (۳۲.۳۵) (۹۹.۹۷)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۴ ۰.۳۶ ۱۶.۹۲ ۲۷۷.۳۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۱۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۱ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۰۱) ۰.۰۱ (۲.۲۴) ۲.۱۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۴۳ ۱۸.۷۶ ۳۷۶.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۱۶ ۲.۰۳ ۷۶.۰۹ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰.۰۴ (۰.۵۵) ۱۷.۶۱ (۸۶.۸۴)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۱۵ ۱.۷۹ ۷۲.۹ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۲۲ ۰