صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۳ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۵ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ (۰.۱۹) ۰.۵۳ (۴۹.۲۵) ۵۹۹.۰۱
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۰۳ ۰.۱۹ ۱۰.۹۸ ۱۰۲.۴۹
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۰۷ ۰.۴۸ ۳۰ ۴۷۰.۷۶
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۰۴ ۱.۳ ۱۴.۷۲ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۱۱ ۱.۰۸ ۴۸.۴ ۴,۹۲۳.۹۴
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۴ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۵۱ ۳۴.۴۹ ۵۴۵.۷۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۲۲.۲۱ ۲۹۶.۵۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۱۳ ۰.۸۸ ۵۹.۵۶ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۱۴.۷۶ ۱۹.۸۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۰۸ ۰.۲۱ ۳۴.۷۱ ۱۱۱.۲۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۲۵ ۰ ۱۵۱.۴۷ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۹ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۱ ۰.۱ ۴۳.۲۴ ۴۴.۶۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۰۹ ۰.۶۵ ۴۰.۷۱ ۹۵۷.۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۰۳ ۰.۱۳ ۱۱.۷۳ ۵۹.۲۲