صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۱۷.۹۲ ۲.۰۲
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۵۶ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۶۴ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۱ ۱.۶۷ ۴۱.۸۲ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۰۸ ۰.۴۸ ۳۳.۴۵ ۴۶۸.۳۴
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۰۹ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۱ ۰.۲۲ ۴۶.۶۶ ۱۲۵.۶۴
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۹.۶۲ ۲۲.۷۱
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۶۲ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۶۲ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۲ (۰.۱۴) ۹.۴۳ (۳۹.۲۶)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰.۰۱ (۰.۴۶) ۱.۸۵ (۸۱.۵۶)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۰۵ ۰.۴۶ ۱۸.۳۳ ۴۲۸.۲۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۴۲ ۱۸.۷۲ ۳۶۶.۸۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۱ ۱.۱۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۵۵ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۶۱ ۱۸.۵۳ ۸۲۷.۱۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۳) ۰