صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۰.۰۶) (۱.۹۱) (۱۸.۹۵) (۹۹.۹۱)
۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵ ۰
۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۰۲ (۰.۴۱) ۷.۱۸ (۷۷.۹۶)
۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۰.۳) (۴.۳۶) (۶۶.۱۹) (۱۰۰)
۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۶ ۰
۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۴۵ ۰
۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۲۴ ۱.۸۸ ۱۳۵.۶۴ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۰۷ ۰.۳۹ ۲۹.۱۹ ۳۱۴.۱۱
۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۱۵ ۱.۵۷ ۷۱.۴۱ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۰۸ ۰.۵۷ ۳۴.۶۱ ۶۹۷.۸۷
۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۰.۱۳ ۱.۸۱ ۵۹.۹ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۳۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۴۲ ۰
۳۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۱ ۰
۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ (۰.۰۳) (۰.۳۲) (۱۰.۳۲) (۶۹.۳۳)
۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۱ ۰.۸۱ ۴۱.۴۷ ۱,۷۶۷.۹۸
۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰.۱۳ ۰.۷۴ ۶۱.۲۷ ۱,۳۸۱.۶۹
۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۲۴ ۰.۷۷ ۱۳۶.۹۷ ۱,۵۴۱.۶۸
۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۱۶ ۱.۰۵ ۸۱.۴۳ ۴,۴۰۶.۷۳
۳۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۳ ۰