صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۸ ۰
۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۷۷ ۰
۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۷۱ ۰
۲۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰.۱۳ ۰ ۶۱.۹۲ ۰
۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۰.۴۷ ۴.۱۶ ۴۵۸.۸۶ ۲۹۳,۷۰۵,۸۵۰.۴۷
۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰.۲۸ ۲.۵۸ ۱۷۴.۰۴ ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷
۲۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ (۰.۲۹) (۳.۲۳) (۶۵.۳۸) (۱۰۰)
۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ (۰.۲۷) (۳.۷۷) (۶۲.۵۹) (۱۰۰)
۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۰.۱۲) (۱.۷۱) (۳۵.۷) (۹۹.۸۱)
۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۸ ۰
۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۲ ۰
۳۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ (۰.۲۷) (۳.۷۳) (۶۲.۲) (۱۰۰)
۳۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰.۱۵ ۰.۵۳ ۷۲.۹۸ ۵۹۳.۳۱
۳۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ (۰.۱۷) ۰.۱۲ (۴۵.۳۸) ۵۳.۲۴
۳۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ (۰.۳۵) (۴.۷۱) (۷۱.۹۹) (۱۰۰)
۳۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ (۰.۲) (۳.۶۶) (۵۰.۹۹) (۱۰۰)
۳۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۰.۰۳ ۰ ۹.۸۱ ۰
۳۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۴ ۰
۳۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ (۰.۰۷) (۱.۲۲) (۲۲.۴۷) (۹۸.۸۵)
۴۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۰.۱۳) (۳.۱۶) (۳۸.۲۷) (۱۰۰)