صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷ ۰
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۳ ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۰۸ ۱.۰۸ ۳۱.۴۹ ۴,۹۰۸.۱۸
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۷ ۰
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۴۱ ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۰۷ ۰.۷۲ ۲۷.۲۵ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۰۸ ۱.۵۲ ۳۱.۸۱ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۴ ۰
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۱ ۰
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰ ۱.۶۱ ۱.۱۲ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۰۷ ۰.۸۹ ۲۸.۰۲ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۰.۰۳) (۱.۰۷) (۸.۹۳) (۹۸.۰۱)
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۰۸ ۰.۷ ۳۵.۷۹ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۱۸ ۱.۹۶ ۹۰.۲ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۱۲ ۰
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۲۹ ۰
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۰۴ ۰.۰۷ ۱۳.۷۱ ۳۰.۸۱
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰.۱ ۱.۳۱ ۴۴.۳۲ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰.۳ ۲.۱ ۱۹۴.۴۸ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹