صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۰.۱۸ ۰.۱۵ ۹۳.۷ ۷۲.۶۴
۱۴۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۰.۳۱ ۲.۴ ۲۱۵.۰۸ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۱۴۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۰.۶۶ ۴.۲۳ ۱,۰۰۷.۶۴ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۱۴۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۰.۵۴ ۴.۴۸ ۶۲۵.۴ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۱۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۵ ۰
۱۴۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۹ ۰
۱۴۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۰.۴۹ ۳.۸ ۵۰۶.۰۳ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۱۴۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۰.۴۵ ۳.۱ ۴۰۸.۸۳ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۱۴۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۰.۳۴ ۲.۸۴ ۲۳۹.۹۴ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۱۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۰.۴۹ ۳.۷ ۴۹۹.۶۹ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۱۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۰.۵ ۳.۷ ۵۲۷.۵۷ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۱۵۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷ ۰
۱۵۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۵ ۰
۱۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۰.۳۱ ۲.۱۸ ۲۱۴.۱ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۱۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۰.۲۶ ۲.۴۲ ۱۵۶.۱۴ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۱۵۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۰.۳۳ ۲.۷۵ ۲۳۴.۳۱ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۱۵۷ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰.۲۶ ۳.۱۶ ۱۵۷.۳۸ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۱۵۸ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۰.۴۱ ۳.۵۸ ۳۳۸.۱۱ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۱۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶ ۰