صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستی ازاس از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینهها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه های تاسیس2 معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 300 ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدیر سالانه 1 درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام، به علاوه 5 در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق و سالانه 2% سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن به علاوه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق
4 کارمزد متولی سالانه 0.02درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی 200،000،000 و حداکثر کارمزد 350،000،000 باشد
5 کارمزد ضامن نقدشوندگی سالانه پنج در هزار (0/005) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه بیست و پنج در ده هزار (0.0025) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 600 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم  ذیل و با ارایه مدارک مثبته و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق :

1-     940 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه،

2-     18،000 ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال،

3-     4،000 ریال در هر روز بابت هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم‌افزار،

4-     ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال

از صفر تا 30،000

از 30،000 تا 50،000

بالای 50،000

ضریب

0،00005

0،00003

0،000001

 

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری 
مدیر