صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱,۸۹۲,۳۰۶ ۵.۵۶ % ۱۵,۶۵۰,۸۵۶ ۴۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۳۶,۴۷۰ ۴۴.۴۹ % ۱,۳۳۹,۸۱۹ ۱.۱۲ % ۱,۰۳۵,۳۵۴ ۳.۰۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱,۸۶۵,۳۰۱ ۵.۵ % ۱۵,۶۴۴,۰۵۰ ۴۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۵۴,۴۶۵ ۴۴.۴۲ % ۱,۳۲۴,۷۵۲ ۱.۱ % ۱,۰۲۰,۸۰۸ ۳.۰۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱,۸۶۵,۳۰۱ ۵.۵۱ % ۱۵,۶۳۷,۲۴۹ ۴۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۵۴,۴۶۵ ۴۴.۴۴ % ۱,۳۱۷,۱۹۴ ۱.۰۸ % ۱,۰۲۰,۸۰۸ ۳.۰۱ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱,۸۶۵,۳۰۱ ۵.۵۱ % ۱۵,۶۳۰,۴۵۴ ۴۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۴۹,۵۷۵ ۴۴.۴۵ % ۱,۳۰۹,۵۷۳ ۱.۰۶ % ۱,۰۲۰,۸۰۸ ۳.۰۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۸۴۰,۱۳۳ ۵.۴۳ % ۱۵,۶۹۴,۲۰۵ ۴۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۲۷,۰۱۱ ۴۴.۳۸ % ۱,۲۹۶,۹۱۴ ۱.۰۴ % ۱,۰۰۰,۳۷۰ ۲.۹۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۸۷۶,۹۲۰ ۵.۲۹ % ۱۵,۶۹۳,۱۶۱ ۴۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۹۵,۵۲۱ ۴۶.۷۵ % ۱,۳۲۹,۰۵۰ ۱.۰۴ % ۱,۰۱۹,۲۳۱ ۲.۸۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۸۵۱,۷۳۶ ۵.۴۶ % ۱۴,۱۷۹,۳۸۴ ۴۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۳۳,۷۶۴ ۴۸.۷۸ % ۱,۳۳۱,۰۸۷ ۱.۱۳ % ۱,۰۰۶,۶۰۱ ۲.۹۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۸۵۴,۵۹۷ ۵.۴۹ % ۱۴,۱۷۳,۲۸۷ ۴۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۱۱,۰۳۶ ۴۸.۵۸ % ۱,۳۴۰,۱۸۶ ۱.۱۴ % ۱,۰۰۸,۷۸۰ ۲.۹۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۸۰۶,۵۹۸ ۵.۲۱ % ۱۴,۱۹۳,۷۵۱ ۴۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۹۲,۹۶۹ ۴۹.۸۶ % ۱,۳۸۹,۴۳۶ ۱.۳۱ % ۹۷۹,۲۴۳ ۲.۸۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۸۰۶,۵۹۸ ۵.۲۱ % ۱۴,۱۸۷,۶۶۷ ۴۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۴۲,۰۶۹ ۴۹.۷۳ % ۱,۴۳۲,۰۱۹ ۱.۴۴ % ۹۷۹,۲۴۳ ۲.۸۲ %