صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ تغییرات اساسنامه مجمع سالیانه۹ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ تغییرات اساسنامه (مجمع سالیانه) تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ تغییرات اساسنامه (تمدید مچوز فعالیت) تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ تغییرات اساسنامه (مجمع سالانه و تمدید مجوز فعالیت) تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ تغییرات اساسنامه (تمدید مجوز فعالیت) تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ تغییرات اساسنامه (مدیر ثبت) تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ تغییرات اساسنامه تغییرات اساسنامه