صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 پرداخت سود منتهی به دوره 1401/03/15 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
2 گزارش عملکردمدیر صندوق به دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به 1401/02/31 ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
3 پرداخت سود منتهی به دوره 1401/02/15 ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
4 تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ 1401/01/20 ساعت 14:00 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 1 میلیارد به 2 میلیارد واحد) ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
5 لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ 1401/01/20 ساعت 14:00 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 1 میلیارد به 2 میلیارد واحد) ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
6 پرداخت سود منتهی به دوره 1401/01/15 ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
7 دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ 1401/01/20 ساعت 14:00 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 1 میلیارد به 2 میلیارد واحد) ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
8 پرداخت سود منتهی به دوره 1400/12/15 ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
9 گزارش عملکردمدیر صندوق به دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1400/11/30 ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
10 اطلاع رسانی درباره سود پرداختی توسط صندوق گنجینه امید ایرانیان ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
سایز صفحه