صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت تامین سرمایه امید 9990
2 حبیب رضا حدادی سیاهکلی 10