صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ حبیب رضا حدادی سیاهکلی ۱۰۰
۲ تامین سرمایه امید ۹۹,۹۰۰
تعداد کل ۱۰۰,۰۰۰