صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
دارندگان واحدهای ممتاز


ردیف نام تعداد
1 شرکت تامین سرمایه امید 99900
2 حبیب رضا حدادی سیاهکلی 100