صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
قوانین و مقررات

برای دریافت فایل قوانین و مقررات بر روی لینک کلیک کنید.

برای دریافت قانون مبارزه با پولشویی بر روی لینک کلیک کنید.

برای دریافت اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بر روی لینک کلیک کنید