**** به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور و همچنین جهت انجام صدور و ابطال اینترنتی میتوانید از طریق راهنمای مندرج در اخبار صندوق اقدام فرمایید.

 

****سرمایه گذاران محترمی که قصد ثبت درخواست صدور خود از طریق فیش را دارند لازم است جهت ثبت شعبه واریز کننده را بصورت نام شعبه - کد شعبه انتخاب نمایند. برای این منظور و جهت راحتی در ثبت کد 4 رقمی شعبه را در قسمت مربوطه وارد نموده و پس از نمایش نام شعبه آنرا انتخاب و ثبت نمایند.

 

****** به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به تغییرات حاصل شده جهت پرداخت  مبالغ ابطالی واحدهای سرمایه گذاری از تاریخ 1397/06/01 پس از دو روز کاری ، خواهشمند است نسبت به لحاظ نمودن این موضوع در زمان ایجاد درخواست ابطال دقت لازم را معطوف فرمایید.

لینک خبر: https://ganjinehomidfund.ir/fa/News/Index/167

 جهت اطلاع از اخبار صندوق گنجینه امید ایرانیان به کانال تلگرامی  t.me/ganjinehomidfund مراجعه نمائید.

 

 

 

 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 24,618,162
تعداد واحدهای باقی مانده: 25,381,838
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 24,779,530,013,877
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,007,782
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,555
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,005,536
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : احسان عسکری فیروزجائی ,عبدالله دریابر ,پیمان تاتایی
مدیر ثبت : تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/28 1,007,782 1,006,555 1,019- 0 105,998,714 0 80,484,776 24,618,162 24,779,530,013,877
  2 1397/10/27 1,007,295 1,006,068 999- 45,016 105,998,714 75,960 80,484,776 24,618,162 24,767,542,429,940
  3 1397/10/26 1,006,805 1,005,579 979- 90,653 105,953,698 75,941 80,408,816 24,649,106 24,786,614,521,453
  4 1397/10/25 1,006,683 1,005,460 957- 59,722 105,863,045 88,022 80,332,875 24,634,394 24,768,899,371,143
  5 1397/10/24 1,006,267 1,005,048 1,218- 144,352 105,803,323 204,748 80,244,853 24,662,694 24,787,197,940,939
  6 1397/10/23 1,005,776 1,004,558 1,180- 106,845 105,658,971 109,540 80,040,105 24,723,090 24,835,774,146,278
  7 1397/10/22 1,005,296 1,004,078 1,752- 0 105,552,126 0 79,930,565 24,725,785 24,826,628,445,509
  8 1397/10/21 1,004,813 1,003,596 1,481- 0 105,552,126 0 79,930,565 24,725,785 24,814,692,512,748
  9 1397/10/20 1,004,332 1,003,115 1,462- 114,635 105,552,126 116,294 79,930,565 24,725,785 24,802,794,182,167
  10 1397/10/19 1,003,844 1,002,627 1,442- 127,850 105,437,491 686,553 79,814,271 24,727,444 24,792,407,150,363
  11 1397/10/18 1,003,018 1,001,805 2,119- 124,891 105,309,641 320,584 79,127,718 25,286,147 25,331,799,786,829
  12 1397/10/17 1,002,211 1,001,017 1,662- 0 105,184,750 0 78,807,134 25,481,840 25,507,764,695,623
  13 1397/10/16 1,001,634 1,000,438 1,041- 0 105,184,750 0 78,807,134 25,481,840 25,492,990,261,708
  14 1397/10/15 1,016,973 1,015,771 1,134- 0 105,184,750 0 78,807,134 25,481,840 25,883,721,740,750
  15 1397/10/15 1,001,202 1,000,000 1,134- 0 105,184,750 0 78,807,134 25,481,840 25,481,847,642,110
  16 1397/10/14 1,016,588 1,015,382 1,192- 0 105,184,750 0 78,807,134 25,481,840 25,873,814,314,752
  17 1397/10/13 1,016,102 1,014,897 1,173- 251 105,184,750 97,329 78,807,134 25,481,840 25,861,449,295,445
  18 1397/10/12 1,015,608 1,014,407 1,150- 26,969 105,184,499 84,545 78,709,805 25,578,918 25,947,438,726,656
  19 1397/10/11 1,015,431 1,014,244 1,619- 71,520 105,157,530 114,766 78,625,260 25,636,494 26,001,670,736,003
  20 1397/10/10 1,015,017 1,013,844 2,224- 75,366 105,086,010 185,804 78,510,494 25,679,740 26,035,263,031,553