**** به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور و همچنین جهت انجام صدور و ابطال اینترنتی میتوانید از طریق راهنمای مندرج در اخبار صندوق اقدام فرمایید.

 

****سرمایه گذاران محترمی که قصد ثبت درخواست صدور خود از طریق فیش را دارند لازم است جهت ثبت شعبه واریز کننده را بصورت نام شعبه - کد شعبه انتخاب نمایند. برای این منظور و جهت راحتی در ثبت کد 4 رقمی شعبه را در قسمت مربوطه وارد نموده و پس از نمایش نام شعبه آنرا انتخاب و ثبت نمایند.

 

****** به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به تغییرات حاصل شده جهت پرداخت  مبالغ ابطالی واحدهای سرمایه گذاری از تاریخ 1397/06/01 پس از دو روز کاری ، خواهشمند است نسبت به لحاظ نمودن این موضوع در زمان ایجاد درخواست ابطال دقت لازم را معطوف فرمایید.

 

 جهت اطلاع از اخبار صندوق گنجینه امید ایرانیان به کانال تلگرامی  t.me/ganjinehomidfund مراجعه نمائید.

 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,969,458
تعداد واحدهای باقی مانده: 24,030,542
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 26,021,711,432,587
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,358
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,002,012
قیمت آماری هر واحد (ریال): 996,873
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: تامین سرمایه امید
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری: احسان عسکری فیروزجائی ,عبدالله دریابر ,پیمان تاتایی
مدیر ثبت: تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/29 1,003,358 1,002,012 5,139- 247,193 115,178,310 37,579 88,596,705 25,969,458 26,021,711,432,587
  2 1398/02/28 1,003,000 1,001,643 5,673- 0 114,931,117 0 88,559,126 25,759,844 25,802,158,158,896
  3 1398/02/27 1,002,096 1,000,741 5,656- 0 114,931,117 0 88,559,126 25,759,844 25,778,943,246,452
  4 1398/02/26 1,001,708 1,000,353 5,640- 741,386 114,931,117 45,164 88,559,126 25,759,844 25,768,942,475,173
  5 1398/02/25 1,001,315 999,923 5,780- 148,032 114,189,731 54,648 88,513,962 25,063,622 25,061,681,291,294
  6 1398/02/24 1,001,483 1,000,071 5,789- 140,358 114,041,699 73,814 88,459,314 24,970,238 24,972,003,280,762
  7 1398/02/23 1,000,412 998,998 5,782- 288,411 113,901,341 718,304 88,385,500 24,903,694 24,878,737,159,853
  8 1398/02/22 998,177 996,789 5,667- 223,200 113,612,930 64,062 87,667,196 25,333,587 25,252,238,734,976
  9 1398/02/21 999,232 997,871 4,555- 0 113,389,730 0 87,603,134 25,174,449 25,120,844,150,578
  10 1398/02/20 999,785 998,399 4,537- 0 113,389,730 0 87,603,134 25,174,449 25,134,141,845,477
  11 1398/02/19 999,402 998,016 4,521- 1,053,555 113,389,730 185,166 87,603,134 25,174,449 25,124,499,941,594
  12 1398/02/18 998,997 997,561 4,664- 639,335 112,336,175 195,064 87,417,968 24,306,060 24,246,788,519,823
  13 1398/02/17 997,639 996,191 4,733- 0 111,696,840 0 87,222,904 23,861,789 23,770,900,543,699
  14 1398/02/16 999,378 997,899 4,715- 0 111,696,840 0 87,222,904 23,861,789 23,811,666,735,858
  15 1398/02/15 1,025,837 1,024,323 4,968- 0 111,696,840 89,752 87,222,904 23,861,789 24,442,176,045,029
  16 1398/02/15 1,001,514 1,000,000 4,968- 0 111,696,840 89,752 87,222,904 23,861,789 23,861,785,751,182
  17 1398/02/14 1,025,860 1,024,358 4,931- 0 111,696,840 0 87,043,400 23,951,541 24,534,957,168,502
  18 1398/02/13 1,023,905 1,022,397 4,842- 0 111,696,840 0 87,043,400 23,951,541 24,487,977,923,165
  19 1398/02/12 1,023,499 1,021,991 4,824- 0 111,696,840 49,555 87,043,400 23,951,541 24,478,258,570,989
  20 1398/02/11 1,023,094 1,021,589 4,796- 0 111,696,840 69,469 86,993,845 24,001,096 24,519,250,098,422