**** به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور و همچنین جهت انجام صدور و ابطال اینترنتی میتوانید از طریق راهنمای مندرج در اخبار صندوق اقدام فرمایید.

 

****سرمایه گذاران محترمی که قصد ثبت درخواست صدور خود از طریق فیش را دارند لازم است جهت ثبت شعبه واریز کننده را بصورت نام شعبه - کد شعبه انتخاب نمایند. برای این منظور و جهت راحتی در ثبت کد 4 رقمی شعبه را در قسمت مربوطه وارد نموده و پس از نمایش نام شعبه آنرا انتخاب و ثبت نمایند.

 

****** به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به تغییرات حاصل شده جهت پرداخت  مبالغ ابطالی واحدهای سرمایه گذاری از تاریخ 1397/06/01 پس از دو روز کاری ، خواهشمند است نسبت به لحاظ نمودن این موضوع در زمان ایجاد درخواست ابطال دقت لازم را معطوف فرمایید.

لینک خبر: https://ganjinehomidfund.ir/fa/News/Index/167

 

 

 

 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,082,837
تعداد واحدهای باقی مانده: 20,917,163
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 29,173,011,211,163
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,004,073
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,003,101
قیمت آماری هر واحد (ریال): 998,637
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : عبدالله دریابر ,پیمان تاتایی ,مازیار فرخی
مدیر ثبت : تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 1,004,073 1,003,101 4,464- 122,557 102,696,938 411,459 72,559,765 29,082,837 29,173,011,211,163
  2 1397/08/21 1,003,472 1,002,511 4,941- 320,733 102,574,381 384,018 72,148,306 29,371,739 29,445,485,102,301
  3 1397/08/20 1,002,707 1,001,751 5,135- 0 102,253,648 0 71,764,288 29,435,024 29,486,570,717,797
  4 1397/08/19 1,002,877 1,001,915 5,295- 0 102,253,648 0 71,764,288 29,435,024 29,491,390,736,344
  5 1397/08/18 1,002,349 1,001,398 5,576- 0 102,253,648 0 71,764,288 29,435,024 29,476,181,790,996
  6 1397/08/17 1,001,884 1,000,933 5,568- 0 102,253,648 0 71,764,288 29,435,024 29,462,482,917,868
  7 1397/08/16 1,001,419 1,000,468 5,559- 0 102,253,648 0 71,764,288 29,435,024 29,448,796,558,297
  8 1397/08/15 1,015,524 1,014,573 5,549- 0 102,253,648 51,727 71,764,288 29,435,024 29,863,994,731,318
  9 1397/08/15 1,000,951 1,000,000 5,549- 0 102,253,648 51,727 71,764,288 29,435,024 29,435,038,126,566
  10 1397/08/14 1,015,043 1,014,094 5,173- 1,224 102,253,648 165,865 71,660,834 29,486,751 29,902,331,375,701
  11 1397/08/13 1,014,336 1,013,395 5,116- 83,384 102,252,424 65,079 71,494,969 29,651,392 30,048,561,432,057
  12 1397/08/12 1,014,126 1,013,181 5,142- 0 102,169,040 0 71,429,890 29,633,087 30,023,689,063,071
  13 1397/08/11 1,013,920 1,012,974 5,891- 0 102,169,040 0 71,429,890 29,633,087 30,017,532,424,046
  14 1397/08/10 1,013,457 1,012,511 5,882- 92,519 102,169,040 49,877 71,429,890 29,633,087 30,003,825,033,518
  15 1397/08/09 1,012,993 1,012,046 5,882- 0 102,076,521 0 71,380,013 29,590,445 29,946,887,771,752
  16 1397/08/08 1,012,345 1,011,397 6,990- 126,197 102,076,521 59,791 71,380,013 29,590,445 29,927,686,145,206
  17 1397/08/07 1,011,881 1,010,931 6,997- 146,662 101,950,324 160,256 71,320,222 29,524,039 29,846,765,130,242
  18 1397/08/06 1,010,577 1,009,632 5,885- 134,489 101,803,662 56,508 71,159,966 29,537,633 29,822,133,009,821
  19 1397/08/05 1,009,643 1,008,691 5,895- 0 101,669,173 0 71,103,458 29,459,652 29,715,700,439,300
  20 1397/08/04 1,009,514 1,008,559 5,887- 0 101,669,173 0 71,103,458 29,459,652 29,711,801,946,907