صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۷۸۸,۶۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۲۱۱,۳۶۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۳,۶۵۹,۸۶۹,۰۶۸,۰۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۳۰,۶۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۲۹,۹۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۲۸,۳۳۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱,۱۳۰,۶۸۰ ۱,۱۲۹,۹۵۷ ۱,۶۲۷- ۰ ۱۶۰,۰۸۴,۲۰۰ ۰ ۱۳۰,۲۹۵,۵۶۷ ۲۹,۷۸۸,۶۳۳ ۳۳,۶۵۹,۸۶۹,۰۶۸,۰۶۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱,۱۲۹,۰۵۱ ۱,۱۲۸,۳۳۴ ۱,۶۲۳- ۰ ۱۶۰,۰۸۴,۲۰۰ ۰ ۱۳۰,۲۹۵,۵۶۷ ۲۹,۷۸۸,۶۳۳ ۳۳,۶۱۱,۵۳۷,۲۵۸,۰۰۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱,۱۲۸,۵۸۷ ۱,۱۲۷,۸۷۱ ۱,۶۲۰- ۶۹,۱۷۷ ۱۶۰,۰۸۴,۲۰۰ ۲۲,۹۰۷ ۱۳۰,۲۹۵,۵۶۷ ۲۹,۷۸۸,۶۳۳ ۳۳,۵۹۷,۷۲۴,۳۴۱,۰۸۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱,۱۲۸,۱۲۱ ۱,۱۲۷,۴۰۳ ۱,۶۱۸- ۶۱,۴۹۵ ۱۶۰,۰۱۵,۰۲۳ ۱۹۷,۸۸۰ ۱۳۰,۲۷۲,۶۶۰ ۲۹,۷۴۲,۳۶۳ ۳۳,۵۳۱,۶۳۵,۴۸۸,۰۴۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۱۲۷,۲۹۸ ۱,۱۲۶,۵۹۰ ۱,۶۰۷- ۱۴۷,۸۶۶ ۱۵۹,۹۵۳,۵۲۸ ۱۳,۷۶۳ ۱۳۰,۰۷۴,۷۸۰ ۲۹,۸۷۸,۷۴۸ ۳۳,۶۶۱,۰۹۳,۲۸۳,۶۵۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۱۲۸,۹۵۱ ۱,۱۲۸,۲۳۰ ۱,۶۱۱- ۶۹,۹۸۳ ۱۵۹,۸۰۵,۶۶۲ ۴۶,۷۱۶ ۱۳۰,۰۶۱,۰۱۷ ۲۹,۷۴۴,۶۴۵ ۳۳,۵۵۸,۷۸۸,۶۶۸,۵۳۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۱۲۶,۷۹۳ ۱,۱۲۶,۰۹۸ ۱,۶۰۸- ۲۳,۶۹۳ ۱۵۹,۷۳۵,۶۷۹ ۲۵,۰۳۲ ۱۳۰,۰۱۴,۳۰۱ ۲۹,۷۲۱,۳۷۸ ۳۳,۴۶۹,۱۸۲,۳۳۹,۶۲۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۱۲۶,۷۰۲ ۱,۱۲۶,۰۰۵ ۱,۶۰۴- ۰ ۱۵۹,۷۱۱,۹۸۶ ۰ ۱۲۹,۹۸۹,۲۶۹ ۲۹,۷۲۲,۷۱۷ ۳۳,۴۶۷,۹۳۲,۴۶۸,۷۱۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۱۲۴,۸۳۵ ۱,۱۲۴,۱۵۱ ۴۰۷- ۰ ۱۵۹,۷۱۱,۹۸۶ ۰ ۱۲۹,۹۸۹,۲۶۹ ۲۹,۷۲۲,۷۱۷ ۳۳,۴۱۲,۸۲۴,۷۹۲,۳۸۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۱۲۴,۳۶۵ ۱,۱۲۳,۶۸۲ ۴۰۴- ۲۳,۲۵۰ ۱۵۹,۷۱۱,۹۸۶ ۳۹,۸۳۴ ۱۲۹,۹۸۹,۲۶۹ ۲۹,۷۲۲,۷۱۷ ۳۳,۳۹۸,۸۷۱,۵۰۶,۴۸۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱,۱۲۳,۸۹۶ ۱,۱۲۳,۲۱۳ ۴۰۰- ۸۶,۰۰۴ ۱۵۹,۶۸۸,۷۳۶ ۲۸,۶۷۲ ۱۲۹,۹۴۹,۴۳۵ ۲۹,۷۳۹,۳۰۱ ۳۳,۴۰۳,۵۶۸,۵۱۳,۸۷۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱,۱۱۷,۹۷۲ ۱,۱۱۷,۳۰۷ ۶۷۳- ۱۰۵,۰۸۰ ۱۵۹,۶۰۲,۷۳۲ ۳۷,۲۶۰ ۱۲۹,۹۲۰,۷۶۳ ۲۹,۶۸۱,۹۶۹ ۳۳,۱۶۳,۸۵۸,۲۶۱,۶۸۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱,۱۱۴,۸۹۳ ۱,۱۱۴,۲۴۱ ۶۷۰- ۶۲,۴۳۶ ۱۵۹,۴۹۷,۶۵۲ ۶۴,۲۷۵ ۱۲۹,۸۸۳,۵۰۳ ۲۹,۶۱۴,۱۴۹ ۳۲,۹۹۷,۲۹۵,۴۱۷,۹۴۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۱۱۳,۰۳۷ ۱,۱۱۲,۳۸۲ ۶۲۹ ۶۷,۷۰۲ ۱۵۹,۴۳۵,۲۱۶ ۱,۱۵۷,۳۱۸ ۱۲۹,۸۱۹,۲۲۸ ۲۹,۶۱۵,۹۸۸ ۳۲,۹۴۴,۲۹۷,۹۶۹,۰۱۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱,۱۱۱,۲۴۲ ۱,۱۱۰,۶۱۹ ۶۹۳- ۰ ۱۵۹,۳۶۷,۵۱۴ ۰ ۱۲۸,۶۶۱,۹۱۰ ۳۰,۷۰۵,۶۰۴ ۳۴,۱۰۲,۲۲۶,۶۸۸,۲۹۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱,۱۱۰,۸۶۱ ۱,۱۱۰,۲۵۳ ۶۸۹- ۰ ۱۵۹,۳۶۷,۵۱۴ ۰ ۱۲۸,۶۶۱,۹۱۰ ۳۰,۷۰۵,۶۰۴ ۳۴,۰۹۰,۹۹۲,۵۸۶,۹۸۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱,۱۱۰,۳۹۴ ۱,۱۰۹,۷۸۶ ۶۸۶- ۴۳,۵۱۳ ۱۵۹,۳۶۷,۵۱۴ ۴۸,۰۶۳ ۱۲۸,۶۶۱,۹۱۰ ۳۰,۷۰۵,۶۰۴ ۳۴,۰۷۶,۶۳۵,۶۵۰,۰۱۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱,۱۰۹,۹۲۵ ۱,۱۰۹,۳۱۷ ۶۸۲- ۳۶,۹۹۴ ۱۵۹,۳۲۴,۰۰۱ ۶۲,۱۲۸ ۱۲۸,۶۱۳,۸۴۷ ۳۰,۷۱۰,۱۵۴ ۳۴,۰۶۷,۳۰۲,۳۰۷,۷۹۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱,۱۰۸,۴۹۹ ۱,۱۰۷,۸۹۶ ۶۷۸- ۸۶,۳۲۷ ۱۵۹,۲۸۷,۰۰۷ ۲۷۸,۴۴۰ ۱۲۸,۵۵۱,۷۱۹ ۳۰,۷۳۵,۲۸۸ ۳۴,۰۵۱,۴۹۷,۱۹۴,۲۳۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱,۱۰۸,۰۸۳ ۱,۱۰۷,۴۸۳ ۶۰۶ ۸۸,۰۶۸ ۱۵۹,۲۰۰,۶۸۰ ۹۸,۶۲۶ ۱۲۸,۲۷۳,۲۷۹ ۳۰,۹۲۷,۴۰۱ ۳۴,۲۵۱,۵۵۹,۲۸۵,۲۴۴