صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۲۷۸,۸۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۷۲۱,۱۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵,۲۵۱,۰۸۹,۷۶۷,۹۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۲۷,۶۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۲۶,۹۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۲۷,۶۶۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱,۱۲۷,۶۶۹ ۱,۱۲۶,۹۹۴ ۶۷۵ ۵۷,۰۱۱ ۱۵۸,۲۷۶,۲۳۲ ۱۰۵,۸۱۳ ۱۲۶,۹۹۷,۳۸۳ ۳۱,۲۷۸,۸۴۹ ۳۵,۲۵۱,۰۸۹,۷۶۷,۹۲۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۱۲۸,۶۴۳ ۱,۱۲۷,۹۵۶ ۱,۵۲۱ ۶۶,۱۸۹ ۱۵۸,۲۱۹,۲۲۱ ۶۵,۰۷۷ ۱۲۶,۸۹۱,۵۷۰ ۳۱,۳۲۷,۶۵۱ ۳۵,۳۳۶,۱۹۹,۸۱۴,۳۷۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۱۳۱,۲۵۵ ۱,۱۳۰,۵۴۸ ۱,۲۴۳ ۰ ۱۵۸,۱۵۳,۰۳۲ ۰ ۱۲۶,۸۲۶,۴۹۳ ۳۱,۳۲۶,۵۳۹ ۳۵,۴۱۶,۱۴۰,۵۸۲,۴۷۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۱۳۳,۳۸۸ ۱,۱۳۲,۶۶۲ ۱,۲۴۶ ۰ ۱۵۸,۱۵۳,۰۳۲ ۰ ۱۲۶,۸۲۶,۴۹۳ ۳۱,۳۲۶,۵۳۹ ۳۵,۴۸۲,۳۶۸,۵۹۱,۴۲۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۱۳۲,۹۰۲ ۱,۱۳۲,۱۷۶ ۱,۲۵۰ ۰ ۱۵۸,۱۵۳,۰۳۲ ۰ ۱۲۶,۸۲۶,۴۹۳ ۳۱,۳۲۶,۵۳۹ ۳۵,۴۶۷,۱۴۴,۸۷۱,۱۰۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۱۳۲,۴۱۵ ۱,۱۳۱,۶۸۷ ۱,۳۰۲ ۱۱۰,۵۲۸ ۱۵۸,۱۵۳,۰۳۲ ۴۴,۸۸۷ ۱۲۶,۸۲۶,۴۹۳ ۳۱,۳۲۶,۵۳۹ ۳۵,۴۵۱,۸۲۸,۴۷۷,۸۹۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۱۳۲,۱۱۷ ۱,۱۳۱,۳۸۷ ۱,۳۰۹ ۹۵,۲۵۸ ۱۵۸,۰۴۲,۵۰۴ ۴۸,۷۸۶ ۱۲۶,۷۸۱,۶۰۶ ۳۱,۲۶۰,۸۹۸ ۳۵,۳۶۸,۱۷۸,۸۰۸,۲۵۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۱۳۳,۵۳۹ ۱,۱۳۲,۷۹۳ ۱,۳۱۱ ۱۶۰,۹۹۳ ۱۵۷,۹۴۷,۲۴۶ ۷۶,۵۷۱ ۱۲۶,۷۳۲,۸۲۰ ۳۱,۲۱۴,۴۲۶ ۳۵,۳۵۹,۴۸۷,۵۱۰,۵۷۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۱۳۴,۵۳۰ ۱,۱۳۳,۷۷۴ ۴۵۹- ۲۰۷,۶۷۸ ۱۵۷,۷۸۶,۲۵۳ ۳۱۳,۹۲۹ ۱۲۶,۶۵۶,۲۴۹ ۳۱,۱۳۰,۰۰۴ ۳۵,۲۹۴,۳۸۹,۳۳۷,۱۴۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۱۳۵,۱۳۷ ۱,۱۳۴,۳۷۸ ۷۲۳- ۲۲۹,۲۰۶ ۱۵۷,۵۷۸,۵۷۵ ۵۳,۴۳۰ ۱۲۶,۳۴۲,۳۲۰ ۳۱,۲۳۶,۲۵۵ ۳۵,۴۳۳,۷۳۳,۷۵۸,۴۷۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱,۱۳۱,۴۷۲ ۱,۱۳۰,۷۲۲ ۷۲۳- ۰ ۱۵۷,۳۴۹,۳۶۹ ۰ ۱۲۶,۲۸۸,۸۹۰ ۳۱,۰۶۰,۴۷۹ ۳۵,۱۲۰,۷۸۲,۲۶۶,۸۲۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱,۱۳۰,۶۵۱ ۱,۱۲۹,۹۰۴ ۷۲۰- ۰ ۱۵۷,۳۴۹,۳۶۹ ۰ ۱۲۶,۲۸۸,۸۹۰ ۳۱,۰۶۰,۴۷۹ ۳۵,۰۹۵,۳۵۴,۲۳۴,۶۴۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱,۱۳۰,۱۶۳ ۱,۱۲۹,۴۱۵ ۷۱۶- ۰ ۱۵۷,۳۴۹,۳۶۹ ۰ ۱۲۶,۲۸۸,۸۹۰ ۳۱,۰۶۰,۴۷۹ ۳۵,۰۸۰,۱۸۰,۰۸۵,۶۱۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱,۱۲۹,۴۴۲ ۱,۱۲۸,۶۹۶ ۷۱۳- ۰ ۱۵۷,۳۴۹,۳۶۹ ۰ ۱۲۶,۲۸۸,۸۹۰ ۳۱,۰۶۰,۴۷۹ ۳۵,۰۵۷,۸۳۴,۸۱۹,۱۹۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱,۱۴۴,۵۵۷ ۱,۱۴۳,۸۲۵ ۷۰۹- ۸,۴۳۰ ۱۵۷,۳۴۹,۳۶۹ ۳۰۱,۳۵۵ ۱۲۶,۲۸۸,۸۹۰ ۳۱,۰۶۰,۴۷۹ ۳۵,۵۲۷,۷۴۸,۱۲۱,۹۰۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱,۱۲۷,۱۹۴ ۱,۱۲۶,۴۶۲ ۷۰۹- ۸,۴۳۰ ۱۵۷,۳۴۹,۳۶۹ ۳۰۱,۳۵۵ ۱۲۶,۲۸۸,۸۹۰ ۳۱,۰۶۰,۴۷۹ ۳۴,۹۸۸,۴۴۵,۰۲۵,۰۲۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱,۱۴۲,۴۸۹ ۱,۱۴۱,۷۷۴ ۷۰۰- ۵۹,۸۲۳ ۱۵۷,۳۴۰,۹۳۹ ۱۰۷,۵۹۱ ۱۲۵,۹۸۷,۵۳۵ ۳۱,۳۵۳,۴۰۴ ۳۵,۷۹۸,۴۸۹,۲۷۶,۹۴۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱,۱۴۳,۲۰۰ ۱,۱۴۲,۴۸۱ ۶۹۵- ۲۹,۱۰۴ ۱۵۷,۲۸۱,۱۱۶ ۱۹,۱۹۵ ۱۲۵,۸۷۹,۹۴۴ ۳۱,۴۰۱,۱۷۲ ۳۵,۸۷۵,۲۲۸,۲۱۴,۱۲۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱,۱۴۳,۱۶۷ ۱,۱۴۲,۴۴۶ ۶۴۷- ۰ ۱۵۷,۲۵۲,۰۱۲ ۰ ۱۲۵,۸۶۰,۷۴۹ ۳۱,۳۹۱,۲۶۳ ۳۵,۸۶۲,۸۱۹,۵۰۶,۵۵۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱,۱۳۹,۷۶۲ ۱,۱۳۹,۰۵۷ ۴۷۳- ۰ ۱۵۷,۲۵۲,۰۱۲ ۰ ۱۲۵,۸۶۰,۷۴۹ ۳۱,۳۹۱,۲۶۳ ۳۵,۷۵۶,۴۴۲,۲۲۹,۱۳۶