صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دانلود