صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات کلی صندوق

اطلاعات کلي صندوق گنجینه امید ایرانیان

 صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است که در تاریخ 1394/03/23 طی شماره 11343 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ 1394/02/30 با شماره ثبت 36029 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است .این صندوق، از نوع صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بوده و موضوع اصلی فعالیت آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام بوده و در کنار آن فعالیت فرعی صندوق مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. ضامن نقد شوندگی صندوق نیز شرکت تأمین سرمایه امیدبه شماره ثبت 418229 است.

علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی ، خالص ارزش دارائیها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید.