صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ (۰.۱۷) (۰.۲۸) (۴۶.۱۲) (۶۴.۲۹)
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰.۰۹ ۱.۴۵ ۴۰.۶۳ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰.۴۶ ۰ ۴۳۹.۲۷ ۰
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (۰.۰۷) ۰ (۲۱.۴۸) ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۰۸ ۱.۲۱ ۳۳.۲۱ ۸,۰۱۳.۲۸
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۹۱ ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۷۵ ۲۵.۱ ۱,۴۱۱.۸۱
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ (۰.۰۲) (۰.۱۶) (۸.۴۴) (۴۳.۹۲)
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۱۷.۹۲ ۲.۰۲
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۵۶ ۰
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۶۴ ۰
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۱ ۱.۶۷ ۴۱.۸۲ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۰۸ ۰.۴۸ ۳۳.۴۵ ۴۶۸.۳۴
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۰۹ ۰
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۱ ۰.۲۲ ۴۶.۶۶ ۱۲۵.۶۴
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۹.۶۲ ۲۲.۷۱
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۶۲ ۰
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۶۲ ۰
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۲ (۰.۱۴) ۹.۴۳ (۳۹.۲۶)
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰