صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۹۲ ۰
۱۶۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۰.۳۴ ۳.۰۹ ۲۴۵.۴۶ ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵
۱۶۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۰.۱۲ ۰.۳ ۵۶.۹۹ ۱۹۶.۲۸
۱۶۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰.۱۷ ۰.۲ ۸۶.۳۳ ۱۰۹.۹۴
۱۶۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰.۳۵ ۲.۵۳ ۲۶۰.۱۳ ۹۲۶,۷۳۹.۹۳
۱۶۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۰.۲۴ ۱.۷۸ ۱۴۱.۵۱ ۶۱,۴۴۵.۹۵
۱۶۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷۴ ۰
۱۶۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۴ ۰
۱۶۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۰.۳ ۲.۳۸ ۱۹۹.۴۴ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۱۷۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۰.۲۷ ۲.۴۱ ۱۶۴.۲۷ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۱۷۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۰۲ (۰.۷۴) ۷.۷ (۹۳.۲۸)
۱۷۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۲ ۱.۱۲ ۱۰۹.۹۲ ۵,۷۸۴.۹۹
۱۷۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰.۲۳ ۳.۶۳ ۱۲۸.۳۷ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۱۷۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۴ ۰
۱۷۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۱ ۰
۱۷۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۱ ۰
۱۷۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۲ ۰
۱۷۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۳۲ ۰.۳۷ ۲۲۲.۳۵ ۲۸۲.۳
۱۷۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۰.۲۸ ۲.۴۶ ۱۷۴.۶۶ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹