صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۱ ۰
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۰۱) ۰.۰۱ (۲.۲۴) ۲.۱۵
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۴۳ ۱۸.۷۶ ۳۷۶.۶۵
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۱۶ ۲.۰۳ ۷۶.۰۹ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰.۰۴ (۰.۵۵) ۱۷.۶۱ (۸۶.۸۴)
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۱۵ ۱.۷۹ ۷۲.۹ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۲۲ ۰
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۸ ۰
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۰۹ ۰.۷۱ ۳۶.۴۶ ۱,۲۰۱.۵۲
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۰۳ ۰.۲۴ ۱۰.۸۷ ۱۳۶.۴۲
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۰.۴۳ ۳.۱ ۳۸۴.۹۳ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰.۱ ۱.۴۷ ۴۳.۶۱ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۱۱ ۱.۲۱ ۴۸.۰۱ ۷,۸۳۱.۵۲
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۱۴ ۰
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵۶ ۰
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۰.۱۱) (۲.۶۲) (۳۱.۹۹) (۹۹.۹۹)
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۰۸) (۱.۲۵) (۲۴.۶۸) (۹۹)
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۰۸ ۱.۱۶ ۳۵.۱۱ ۶,۷۴۳.۷
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰ (۰.۶۸) (۱.۰۸) (۹۱.۶۵)
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۱۴ ۱.۵۱ ۶۷.۵۳ ۲۳,۶۶۹.۷