صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۴ ۰
۱۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۴ ۰
۱۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۰.۳۹) (۲.۷۳) (۷۶.۴۱) (۱۰۰)
۱۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵۳ ۰
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۹ ۰ ۳۸.۶۶ ۰
۱۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۱۸) (۱.۵۳) (۴۸.۴۶) (۹۹.۶۴)
۱۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۱۲ ۰.۷ ۵۶.۹۷ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۰۹ ۲.۷۶ ۳۷.۷ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۰.۳۳) (۱.۹۳) (۷۰.۶) (۹۹.۹۲)
۱۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۰.۶۴) (۲.۹۷) (۹۰.۴۲) (۱۰۰)
۱۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۱ ۰
۱۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۷ ۰
۱۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰.۰۴ (۰.۳۷) ۱۴.۷۲ (۷۴.۱۸)
۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۰.۲۲) (۲.۵۱) (۵۴.۶۳) (۹۹.۹۹)
۱۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۳ ۰.۴۳ ۱۹۴.۷۲ ۳۸۲.۸۵
۱۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۰.۵۹ ۲.۲۶ ۷۵۷.۲۹ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰.۶۶ ۴.۳۲ ۱,۰۰۱.۸ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۳۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۲ ۰
۱۳۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۹ ۰
۱۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۰.۱۳ (۰.۲۷) ۵۸.۰۹ (۶۲.۷۳)