صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۱۱ ۱.۰۸ ۴۸.۴ ۴,۹۲۳.۹۴
۶۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۴ ۰
۶۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳ ۰
۶۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۵۱ ۳۴.۴۹ ۵۴۵.۷۷
۶۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۲۲.۲۱ ۲۹۶.۵۴
۶۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۱۳ ۰.۸۸ ۵۹.۵۶ ۲,۳۸۴.۲۵
۶۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۱۴.۷۶ ۱۹.۸۳
۶۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۰۸ ۰.۲۱ ۳۴.۷۱ ۱۱۱.۲۲
۶۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۲۵ ۰ ۱۵۱.۴۷ ۰
۷۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۹ ۰
۷۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۱ ۰.۱ ۴۳.۲۴ ۴۴.۶۸
۷۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۰۹ ۰.۶۵ ۴۰.۷۱ ۹۵۷.۵
۷۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۰۳ ۰.۱۳ ۱۱.۷۳ ۵۹.۲۲
۷۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۰.۰۱ (۱.۴۸) ۳.۸۵ (۹۹.۵۷)
۷۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۰۳ (۰.۰۷) ۱۰.۸۴ (۲۱.۹۴)
۷۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲ ۰
۷۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۳ ۰
۷۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰.۰۴ ۰.۱۴ ۱۶.۶۱ ۶۸.۴۹
۷۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۰۷ ۰.۸۹ ۲۷.۸۳ ۲,۴۵۷.۰۷
۸۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۱۹.۷۳ ۲۹۸.۵