صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰.۰۱ (۰.۷۸) ۴.۶۹ (۹۴.۳۶)
۶۲ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۲۲) (۰.۴۵) (۵۵.۶۴) (۸۰.۴۸)
۶۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰.۴۴ ۳.۲۱ ۳۸۸.۰۲ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۶۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۰.۳۹ ۳.۰۸ ۳۱۱.۷۳ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۶۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ (۰.۱) (۱.۷۷) (۳۰.۹۵) (۹۹.۸۵)
۶۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۸ ۰
۶۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۹ ۰
۶۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ (۰.۱۷) (۰.۱۷) (۴۵.۳۵) (۴۶.۵۶)
۶۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ (۰.۰۴) ۱.۲۵ (۱۲.۱۲) ۹,۱۵۳.۶۲
۷۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ (۰.۰۶) ۰.۵۱ (۱۹.۵۶) ۵۴۳.۹۵
۷۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۰.۵۶ ۴.۱۱ ۶۸۰.۶۳ ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۷۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ (۰.۱۳) (۰.۷) (۳۸.۸۱) (۹۲.۳۲)
۷۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵ ۰
۷۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۱۴ ۰
۷۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰.۰۳ ۰.۳۸ ۹.۷۶ ۲۹۳.۱۱
۷۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۲۹ ۰.۶۱ ۱۹۲.۸۴ ۸۳۶.۸
۷۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰.۵۵ ۴.۸۹ ۶۳۱.۰۴ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۷۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰.۱۹ ۲.۱ ۱۰۲.۷۶ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۷۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۱ ۰.۵۲ ۴۲.۱۱ ۵۷۵.۸