صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۲۳ ۲.۱۶ ۱۳۱.۳۹ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۱۸۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۲ ۰
۱۸۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۲ ۰
۱۸۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰.۲۶ ۲.۴۸ ۱۶۰.۰۸ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۸۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۰۲) (۰.۸۳) (۶.۵۸) (۹۵.۱۵)
۱۸۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۱ ۰
۱۸۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۲ ۰
۱۸۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۲ ۰
۱۸۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰.۱ ۰ ۴۵.۵۴ ۰
۱۹۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۷۹ ۰
۱۹۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۰.۲۹ ۲.۰۸ ۱۸۷.۳۴ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۹۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰.۰۶ (۰.۷۲) ۲۳.۳۷ (۹۲.۹)
۱۹۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰.۲۹ ۲.۳۶ ۱۸۶.۸۴ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۹۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۰.۰۹) (۱.۶۶) (۲۸.۷۷) (۹۹.۷۸)
۱۹۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۰.۲۱) (۳.۳۶) (۵۳.۸) (۱۰۰)
۱۹۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۵ ۰
۱۹۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱۷ ۰
۱۹۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۱۳ ۰.۰۷ ۵۹.۶۳ ۲۹.۱۵
۱۹۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۰.۱۸) (۲.۷۲) (۴۹.۰۵) (۱۰۰)
۲۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۰.۳) (۲.۷) (۶۶.۹۲) (۱۰۰)