صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۰.۴۴ ۳.۱۴ ۳۹۹.۴۱ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۱ ۰
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۵ ۰
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۰.۴۷ ۳.۱۸ ۴۵۴.۷۶ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۰.۰۲ (۰.۰۷) ۷.۸۵ (۲۲.۸۳)
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۰.۲ ۰.۲۴ ۱۰۴.۲۵ ۱۴۳.۵۵
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۰.۶۱ ۴.۴۳ ۸۰۷.۵۲ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۰.۶ ۳.۹۲ ۸۰۰.۴۲ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۶ ۰
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۹ ۰
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵ ۰
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۰.۵۹ ۴.۰۹ ۷۶۹ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰.۲۹ ۱.۸۲ ۱۸۵.۱۲ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۰۷) (۰.۳۲) (۲۱.۷۵) (۶۸.۵۶)
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰.۵۸ ۳.۷۲ ۷۳۸.۱۴ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۲ ۰
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸۹ ۰
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۲۶ ۱.۳۴ ۱۵۵.۱۸ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۰.۴۸) (۳.۵۱) (۸۲.۶۲) (۱۰۰)