صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰.۱۵ ۲.۰۳ ۷۴.۳۵ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰.۱ ۰.۲۶ ۴۴.۳۹ ۱۵۷.۴۹
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۰.۱۱) (۲.۶۶) (۳۲.۹) (۹۹.۹۹)
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵ ۰
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۶ ۰
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۵ ۰
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۹ ۰.۲۱ ۳۸.۴۱ ۱۱۸.۲۱
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۰.۱۵) (۳.۴۱) (۴۳.۱) (۱۰۰)
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۰.۰۸) (۱.۹۴) (۲۶.۰۹) (۹۹.۹۲)
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۱۱ ۱.۲۸ ۴۹.۸۳ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۲۳ ۲.۸۸ ۱۳۱.۵۲ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۴ ۰
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۲ ۰
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۰۳ (۰.۴۵) ۱۲.۶۱ (۸۰.۸۵)
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۰.۱) (۲.۰۱) (۲۹.۴۲) (۹۹.۹۴)
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۴ ۰.۲۲ ۱۳.۸۳ ۱۲۲.۲۵
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۱۱) (۲.۱۷) (۳۲.۳۵) (۹۹.۹۷)
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۴ ۰.۳۶ ۱۶.۹۲ ۲۷۷.۳۵
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۱۹ ۰