صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۰.۱۳ (۰.۶۴) ۵۷.۹۸ (۹۰.۵۶)
۴۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰.۴۲ ۲.۱۸ ۳۶۵.۲۹ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۴۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۴ ۰
۴۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۶۷ ۰
۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵ ۰
۴۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰.۲ ۱.۹۶ ۱۰۷.۶ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۴۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰ ۰.۰۹ ۰.۳۴ ۳۶.۷۳
۴۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۰.۰۲) (۰.۹) (۸.۱۷) (۹۶.۳۵)
۴۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۴۱ ۲.۵۴ ۳۵۱.۱۷ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۵۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰.۳۴ ۳.۰۱ ۲۴۶.۳ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۵۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۸.۵۹ ۰
۵۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۷ ۰
۵۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۰.۰۸) (۱.۹) (۲۵.۳۳) (۹۹.۹۱)
۵۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۰.۰۹) ۰.۳۸ (۲۸.۰۵) ۲۹۲.۴۵
۵۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۱۱) (۰.۶۲) (۳۳.۶۳) (۸۹.۸۳)
۵۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۱۵ (۰.۳۵) ۷۲.۹۴ (۷۲.۱۳)
۵۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰.۵۷ ۲.۷۲ ۶۸۳.۸۵ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۵۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۴ ۰
۵۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۹.۳۶ ۰