صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۶ ۰
۴۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰.۱ ۱ ۴۴.۷۷ ۳,۶۱۲.۶۶
۴۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰.۰۸ ۰.۶۹ ۳۵.۹۲ ۱,۱۳۸.۵۲
۴۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۰۴ ۰.۱۱ ۱۶.۲۴ ۴۸.۴
۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۲۴ ۲۵.۶۸ ۱۳۹.۷۳
۴۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰.۱۹ ۱.۱۵ ۱۰۰.۳۵ ۶,۴۰۹.۶۱
۴۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۸ ۰
۴۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۸۷ ۰
۴۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰.۰۳ (۰.۰۱) ۱۱.۰۱ (۵.۰۱)
۵۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ (۰.۱۲) ۱.۰۸ (۳۴.۴۷) ۵,۰۳۱.۱۴
۵۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۰۷ ۰.۹۷ ۳۱.۲۷ ۳,۲۸۵.۹۵
۵۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰.۱۵ ۱.۵۱ ۷۵.۲ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۵۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰.۱۶ ۱.۵۸ ۷۸.۷۱ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۵۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۳ ۰
۵۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۵ ۰
۵۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ (۰.۱۹) ۰.۵۳ (۴۹.۲۵) ۵۹۹.۰۱
۵۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۰۳ ۰.۱۹ ۱۰.۹۸ ۱۰۲.۴۹
۵۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۰۷ ۰.۴۸ ۳۰ ۴۷۰.۷۶
۵۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۰۴ ۱.۳ ۱۴.۷۲ ۱۰,۹۶۵.۵۴