صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۸۱ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۲۵.۶۹ ۵۲.۶
۱۶۸۲ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۶.۰۷ ۹.۱۵
۱۶۸۳ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ ۰.۰۶ (۰.۸۴) ۲۶.۱۲ (۹۵.۳۹)
۱۶۸۴ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۲۵.۹۱ ۲۸.۸۵
۱۶۸۵ ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۸۸ ۰
۱۶۸۶ ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۱۷ ۰
۱۶۸۷ ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ ۰.۰۶ ۱.۱۴ ۲۶.۵۶ ۶,۱۸۴.۱۱
۱۶۸۸ ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ ۰.۰۶ (۰.۴۶) ۲۶.۶۲ (۸۱.۵۹)
۱۶۸۹ ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ ۰.۰۷ (۰.۴) ۲۶.۹۶ (۷۶.۸۷)
۱۶۹۰ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۸ ۲۷.۰۷ ۳۱.۵۳
۱۶۹۱ ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ ۰.۰۶ ۱.۲۲ ۲۲.۵۵ ۸,۳۳۲.۷۵
۱۶۹۲ ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۸۳ ۰
۱۶۹۳ ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۸۱ ۰
۱۶۹۴ ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۸۳ ۰
۱۶۹۵ ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۸ ۰
۱۶۹۶ ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۱۴ ۰
۱۶۹۷ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۲۹ ۰
۱۶۹۸ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۲۷ ۰
۱۶۹۹ ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۱۱ ۰