دسته بندی -
عنوان خبر اطلاعیه زمان پرداخت واحدهای سرمایه گذاری صندوق گنجینه امید
منبع -
مقدمه اطلاعیه پرداخت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
متن خبر

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند حسب تاکیدات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص واریز یکجای مبالغ ابطالی، از تاریخ 1397/06/01  مبالغ ابطالی پس از دو روز کاری  و بصورت جدول پیوست پرداخت خواهد شد.

پیوست
مشاهده پیوست