صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر پرداخت سود منتهی به دوره 1401/03/15
منبع -
مقدمه پرداخت سود منتهی به دوره 1401/03/15
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست