**** سرمایه گذاران محترم جهت ورود به کانال تلگرامی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ورود فرمایید:   https://t.me/ganjinehomidfund

**** به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور و همچنین جهت انجام صدور و ابطال اینترنتی میتوانید از طریق راهنمای مندرج در اخبار صندوق اقدام فرمایید.

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 23,923,859
تعداد واحدهای باقی مانده: 26,076,141
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 24,111,128,678,413
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,042
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,007,828
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,009,249
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : عبدالله دریابر ,پیمان تاتایی ,مازیار فرخی
مدیر ثبت : تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/03 1,009,042 1,007,828 1,421 54,690 83,693,474 102,337 58,494,664 23,923,859 24,111,128,678,413
  2 1397/02/02 1,008,687 1,007,478 1,502 9,495 83,638,784 34,662 58,392,327 23,971,506 24,150,772,040,843
  3 1397/02/01 1,008,561 1,007,356 1,412 0 83,629,289 0 58,357,665 23,996,673 24,173,199,212,689
  4 1397/01/31 1,007,832 1,006,629 1,394 0 83,629,289 0 58,357,665 23,996,673 24,155,746,296,662
  5 1397/01/30 1,007,380 1,006,177 1,387 15,653 83,629,289 59,639 58,357,665 23,996,673 24,144,899,221,117
  6 1397/01/29 1,006,905 1,005,704 1,379 17,359 83,613,636 43,316 58,298,026 24,040,659 24,177,786,903,785
  7 1397/01/28 1,006,397 1,005,198 2,372- 28,908 83,596,277 80,599 58,254,710 24,066,616 24,191,719,772,985
  8 1397/01/27 1,006,177 1,004,979 2,047- 22,117 83,567,369 31,499 58,174,111 24,118,307 24,238,389,680,075
  9 1397/01/26 1,005,976 1,004,780 2,764- 0 83,545,252 0 58,142,612 24,127,689 24,243,027,726,502
  10 1397/01/25 1,005,631 1,004,428 2,708- 0 83,545,252 0 58,142,612 24,127,689 24,234,519,322,953
  11 1397/01/24 1,005,156 1,003,953 2,715- 0 83,545,252 0 58,142,612 24,127,689 24,223,066,242,045
  12 1397/01/23 1,004,683 1,003,480 2,722- 25,238 83,545,252 53,521 58,142,612 24,127,689 24,211,657,678,444
  13 1397/01/22 1,004,207 1,003,006 2,726- 29,541 83,520,014 101,410 58,089,091 24,155,972 24,228,580,034,185
  14 1397/01/21 1,003,961 1,002,790 1,698- 27,372 83,490,473 111,343 57,987,681 24,227,841 24,295,443,950,977
  15 1397/01/20 1,003,312 1,002,184 2,124- 77,268 83,463,101 191,685 57,876,338 24,311,812 24,364,901,028,433
  16 1397/01/19 1,002,886 1,001,778 862- 0 83,385,833 0 57,684,653 24,426,229 24,469,663,731,790
  17 1397/01/18 1,002,653 1,001,549 2,315- 0 83,385,833 0 57,684,653 24,426,229 24,464,063,527,578
  18 1397/01/17 1,002,039 1,000,943 686- 0 83,385,833 0 57,684,653 24,426,229 24,449,269,022,296
  19 1397/01/16 1,001,568 1,000,471 693- 0 83,385,833 0 57,684,653 24,426,229 24,437,742,577,357
  20 1397/01/15 1,015,521 1,014,425 700- 0 83,385,833 8,380 57,684,653 24,426,229 24,778,579,996,560
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق