**** به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور و همچنین جهت انجام صدور و ابطال اینترنتی میتوانید از طریق راهنمای مندرج در اخبار صندوق اقدام فرمایید.

 

****سرمایه گذاران محترمی که قصد ثبت درخواست صدور خود از طریق فیش را دارند لازم است جهت ثبت شعبه واریز کننده را بصورت نام شعبه - کد شعبه انتخاب نمایند. برای این منظور و جهت راحتی در ثبت کد 4 رقمی شعبه را در قسمت مربوطه وارد نموده و پس از نمایش نام شعبه آنرا انتخاب و ثبت نمایند.


 

 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 23,598,490
تعداد واحدهای باقی مانده: 26,401,510
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 23,822,392,360,616
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,010,896
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,009,488
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,002,064
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : عبدالله دریابر ,پیمان تاتایی ,مازیار فرخی
مدیر ثبت : تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 1,010,896 1,009,488 7,424- 27,352 85,813,761 134,221 60,940,320 23,598,490 23,822,392,360,616
  2 1397/03/28 1,010,159 1,008,750 7,202- 36,471 85,786,409 69,255 60,806,099 23,705,359 23,912,780,507,410
  3 1397/03/27 1,008,452 1,007,092 8,498- 0 85,749,938 0 60,736,844 23,738,143 23,906,500,661,740
  4 1397/03/26 1,006,946 1,005,608 4,007- 0 85,749,938 0 60,736,844 23,738,143 23,871,271,315,914
  5 1397/03/25 1,006,478 1,005,140 4,015- 0 85,749,938 0 60,736,844 23,738,143 23,860,149,627,274
  6 1397/03/24 1,005,999 1,004,661 4,021- 36,662 85,749,938 81,445 60,736,844 23,738,143 23,848,794,086,157
  7 1397/03/23 1,005,509 1,004,174 4,021- 40,602 85,713,276 76,006 60,655,399 23,782,926 23,882,189,835,629
  8 1397/03/22 1,004,412 1,003,069 5,717- 80,028 85,672,674 111,676 60,579,393 23,818,330 23,891,440,034,043
  9 1397/03/21 1,004,039 1,002,697 5,739- 76,359 85,592,646 201,451 60,467,717 23,849,978 23,914,308,707,335
  10 1397/03/20 1,003,617 1,002,282 5,694- 0 85,516,287 0 60,266,266 23,975,070 24,029,782,803,610
  11 1397/03/19 1,003,198 1,001,833 5,660- 0 85,516,287 0 60,266,266 23,975,070 24,019,016,013,875
  12 1397/03/18 1,002,792 1,001,419 5,636- 0 85,516,287 0 60,266,266 23,975,070 24,009,096,445,695
  13 1397/03/17 1,002,348 1,000,976 5,644- 0 85,516,287 0 60,266,266 23,975,070 23,998,467,066,238
  14 1397/03/16 1,001,845 1,000,472 5,650- 0 85,516,287 0 60,266,266 23,975,070 23,986,392,080,246
  15 1397/03/15 1,016,829 1,015,457 5,658- 0 85,516,287 0 60,266,266 23,975,070 24,345,641,616,677
  16 1397/03/15 1,001,372 1,000,000 5,658- 0 85,516,287 0 60,266,266 23,975,070 23,975,058,959,687
  17 1397/03/14 1,016,357 1,014,984 5,664- 1,492 85,516,287 96,170 60,266,266 23,975,070 24,334,319,174,807
  18 1397/03/13 1,015,882 1,014,515 5,644- 28,593 85,514,795 35,617 60,170,096 24,069,748 24,419,127,234,054
  19 1397/03/12 1,015,309 1,013,936 4,178- 0 85,486,202 0 60,134,479 24,076,772 24,412,301,696,898
  20 1397/03/11 1,014,751 1,013,368 2,991- 0 85,486,202 0 60,134,479 24,076,772 24,398,631,451,174
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق