**** به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور و همچنین جهت انجام صدور و ابطال اینترنتی میتوانید از طریق راهنمای مندرج در اخبار صندوق اقدام فرمایید.

 

****سرمایه گذاران محترمی که قصد ثبت درخواست صدور خود از طریق فیش را دارند لازم است جهت ثبت شعبه واریز کننده را بصورت نام شعبه - کد شعبه انتخاب نمایند. برای این منظور و جهت راحتی در ثبت کد 4 رقمی شعبه را در قسمت مربوطه وارد نموده و پس از نمایش نام شعبه آنرا انتخاب و ثبت نمایند.

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 24,075,625
تعداد واحدهای باقی مانده: 25,924,375
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 24,316,904,123,510
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,011,398
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,010,022
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,006,535
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : عبدالله دریابر ,پیمان تاتایی ,مازیار فرخی
مدیر ثبت : تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/05 1,011,398 1,010,022 3,487- 0 85,157,515 0 59,806,939 24,075,625 24,316,904,123,510
  2 1397/03/04 1,010,515 1,009,151 1,022 0 85,157,515 0 59,806,939 24,075,625 24,295,951,098,408
  3 1397/03/03 1,010,053 1,008,689 1,015 122,945 85,157,515 61,824 59,806,939 24,075,625 24,284,813,742,862
  4 1397/03/02 1,009,578 1,008,211 1,015 24,740 85,034,570 43,730 59,745,115 24,014,504 24,211,687,433,735
  5 1397/03/01 1,009,074 1,007,704 85 41,356 85,009,830 55,865 59,701,385 24,033,494 24,218,650,333,473
  6 1397/02/31 1,008,249 1,006,875 901 68,737 84,968,474 92,860 59,645,520 24,048,003 24,213,326,920,178
  7 1397/02/30 1,007,560 1,006,185 440 27,646 84,899,737 33,337 59,552,660 24,072,126 24,221,015,573,683
  8 1397/02/29 1,007,392 1,006,021 769 0 84,872,091 0 59,519,323 24,077,817 24,222,798,426,734
  9 1397/02/28 1,006,861 1,005,519 402 0 84,872,091 0 59,519,323 24,077,817 24,210,692,402,145
  10 1397/02/27 1,006,394 1,005,052 395 171,258 84,872,091 42,632 59,519,323 24,077,817 24,199,449,215,985
  11 1397/02/26 1,005,925 1,004,576 390 43,252 84,700,833 62,338 59,476,691 23,949,191 24,058,781,967,625
  12 1397/02/25 1,005,405 1,004,047 1,263 55,559 84,657,581 57,313 59,414,353 23,968,277 24,065,287,576,006
  13 1397/02/24 1,005,068 1,003,700 127 64,270 84,602,022 104,776 59,357,040 23,970,031 24,058,731,337,544
  14 1397/02/23 1,004,270 1,002,918 27- 32,150 84,537,752 56,443 59,252,264 24,010,537 24,080,590,001,417
  15 1397/02/22 1,003,592 1,002,243 2,374- 0 84,505,602 0 59,195,821 24,034,830 24,088,751,307,897
  16 1397/02/21 1,003,451 1,002,099 1,071 0 84,505,602 0 59,195,821 24,034,830 24,085,282,851,048
  17 1397/02/20 1,002,963 1,001,611 1,064 80,658 84,505,602 80,380 59,195,821 24,034,830 24,073,551,735,066
  18 1397/02/19 1,002,493 1,001,141 1,056 94,688 84,424,944 147,536 59,115,441 24,034,552 24,061,977,181,674
  19 1397/02/18 1,002,267 1,000,907 146 324,291 84,330,256 168,060 58,967,905 24,087,400 24,109,252,321,830
  20 1397/02/17 1,001,772 1,000,396 2,119- 0 84,005,965 0 58,799,845 23,931,169 23,940,638,638,257
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق