**** به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور و همچنین جهت انجام صدور و ابطال اینترنتی میتوانید از طریق راهنمای مندرج در اخبار صندوق اقدام فرمایید.

 

****سرمایه گذاران محترمی که قصد ثبت درخواست صدور خود از طریق فیش را دارند لازم است جهت ثبت شعبه واریز کننده را بصورت نام شعبه - کد شعبه انتخاب نمایند. برای این منظور و جهت راحتی در ثبت کد 4 رقمی شعبه را در قسمت مربوطه وارد نموده و پس از نمایش نام شعبه آنرا انتخاب و ثبت نمایند.

 

****** به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به تغییرات حاصل شده جهت پرداخت  مبالغ ابطالی واحدهای سرمایه گذاری از تاریخ 1397/06/01 پس از دو روز کاری ، خواهشمند است نسبت به لحاظ نمودن این موضوع در زمان ایجاد درخواست ابطال دقت لازم را معطوف فرمایید.

لینک خبر: https://ganjinehomidfund.ir/fa/News/Index/167

 

 


 

 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,509,621
تعداد واحدهای باقی مانده: 20,490,379
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 29,814,116,603,224
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,011,480
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,010,319
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,001,104
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : عبدالله دریابر ,پیمان تاتایی ,مازیار فرخی
مدیر ثبت : تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/30 1,011,480 1,010,319 9,215- 0 97,600,735 0 66,926,431 29,509,621 29,814,116,603,224
  2 1397/06/29 1,011,032 1,009,870 9,205- 0 97,600,735 0 66,926,431 29,509,621 29,800,885,384,434
  3 1397/06/28 1,010,584 1,009,422 9,197- 96,323 97,600,735 62,752 66,926,431 29,509,621 29,787,666,366,239
  4 1397/06/27 1,010,125 1,008,962 9,199- 119,491 97,504,412 202,393 66,863,679 29,476,050 29,740,216,466,830
  5 1397/06/26 1,010,196 1,009,035 7,222- 196,718 97,384,921 292,696 66,661,286 29,558,952 29,826,015,977,355
  6 1397/06/25 1,008,935 1,007,785 8,449- 139,371 97,188,203 94,138 66,368,590 29,654,930 29,885,784,089,970
  7 1397/06/24 1,009,232 1,008,088 12,581- 0 97,048,832 0 66,274,452 29,609,697 29,849,188,942,581
  8 1397/06/23 1,009,089 1,007,898 11,621- 0 97,048,832 0 66,274,452 29,609,697 29,843,565,311,430
  9 1397/06/22 1,008,637 1,007,447 11,610- 153,759 97,048,832 149,182 66,274,452 29,609,697 29,830,195,547,931
  10 1397/06/21 1,008,159 1,006,968 11,599- 216,930 96,895,073 161,391 66,125,270 29,605,120 29,811,412,215,229
  11 1397/06/20 1,006,122 1,004,962 10,862- 648,189 96,678,143 239,964 65,963,879 29,549,581 29,696,214,089,903
  12 1397/06/19 1,004,770 1,003,639 12,936- 589,241 96,029,954 288,696 65,723,915 29,141,356 29,247,412,302,287
  13 1397/06/18 1,003,135 1,002,031 9,742- 0 95,440,713 0 65,435,219 28,840,811 28,899,397,339,471
  14 1397/06/17 1,002,520 1,001,426 10,302- 0 95,440,713 0 65,435,219 28,840,811 28,881,934,362,053
  15 1397/06/16 1,001,524 1,000,456 7,953- 0 95,440,713 0 65,435,219 28,840,811 28,853,964,447,504
  16 1397/06/15 1,017,073 1,016,006 7,941- 5,894 95,440,713 32,707 65,435,219 28,840,811 29,302,423,592,385
  17 1397/06/15 1,001,067 1,000,000 7,941- 5,894 95,440,713 32,707 65,435,219 28,840,811 28,840,797,571,519
  18 1397/06/14 1,017,457 1,016,389 8,760- 801,800 95,428,925 122,686 65,369,805 28,867,624 29,340,730,566,900
  19 1397/06/13 1,016,554 1,015,463 9,071- 246,539 94,627,125 106,399 65,247,119 28,188,510 28,624,401,317,852
  20 1397/06/12 1,015,362 1,014,270 11,754- 247,648 94,380,586 154,843 65,140,720 28,048,370 28,448,628,504,722