**** به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور و همچنین جهت انجام صدور و ابطال اینترنتی میتوانید از طریق راهنمای مندرج در اخبار صندوق اقدام فرمایید.

 

****سرمایه گذاران محترمی که قصد ثبت درخواست صدور خود از طریق فیش را دارند لازم است جهت ثبت شعبه واریز کننده را بصورت نام شعبه - کد شعبه انتخاب نمایند. برای این منظور و جهت راحتی در ثبت کد 4 رقمی شعبه را در قسمت مربوطه وارد نموده و پس از نمایش نام شعبه آنرا انتخاب و ثبت نمایند.

 

****** به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به تغییرات حاصل شده جهت پرداخت  مبالغ ابطالی واحدهای سرمایه گذاری از تاریخ 1397/06/01 پس از دو روز کاری ، خواهشمند است نسبت به لحاظ نمودن این موضوع در زمان ایجاد درخواست ابطال دقت لازم را معطوف فرمایید.

لینک خبر: https://ganjinehomidfund.ir/fa/News/Index/167

 

 


 

 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,731,322
تعداد واحدهای باقی مانده: 24,268,678
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 25,786,611,402,139
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,538
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,002,149
قیمت آماری هر واحد (ریال): 990,944
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : عبدالله دریابر ,پیمان تاتایی ,مازیار فرخی
مدیر ثبت : تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 1,003,538 1,002,149 11,205- 427,104 91,043,776 58,322 64,120,958 25,731,322 25,786,611,402,139
  2 1397/05/22 1,002,915 1,001,500 7,317- 341,959 90,616,672 104,658 64,062,636 25,362,540 25,400,595,236,549
  3 1397/05/21 1,002,803 1,001,380 7,372- 324,199 90,274,713 92,973 63,957,978 25,125,239 25,159,901,860,505
  4 1397/05/20 1,002,435 1,000,997 7,645- 0 89,950,514 0 63,865,005 24,894,013 24,918,829,354,181
  5 1397/05/19 1,002,713 1,001,263 7,743- 0 89,950,514 0 63,865,005 24,894,013 24,925,462,581,686
  6 1397/05/18 1,002,249 1,000,799 7,739- 495,176 89,950,514 114,445 63,865,005 24,894,013 24,913,912,656,906
  7 1397/05/17 1,001,780 1,000,308 7,856- 0 89,455,338 0 63,750,560 24,513,282 24,520,824,988,578
  8 1397/05/16 1,001,915 1,000,434 7,851- 0 89,455,338 0 63,750,560 24,513,282 24,523,917,004,004
  9 1397/05/15 1,022,199 1,020,691 8,408- 761 89,455,338 84,216 63,750,560 24,513,282 25,020,493,265,037
  10 1397/05/15 1,001,508 1,000,000 8,408- 761 89,455,338 84,216 63,750,560 24,513,282 24,513,288,947,175
  11 1397/05/14 1,020,123 1,018,661 8,690- 114,438 89,453,816 33,286 63,582,128 24,596,737 25,055,733,785,469
  12 1397/05/13 1,018,106 1,016,616 7,490- 0 89,339,378 0 63,548,842 24,515,585 24,922,937,423,171
  13 1397/05/12 1,017,274 1,015,783 9,467- 0 89,339,378 0 63,548,842 24,515,585 24,902,522,936,519
  14 1397/05/11 1,016,803 1,015,312 9,463- 178,443 89,339,378 368,849 63,548,842 24,515,585 24,890,960,030,862
  15 1397/05/10 1,016,298 1,014,819 9,387- 124,581 89,160,935 97,274 63,179,993 24,705,991 25,072,099,564,630
  16 1397/05/09 1,015,188 1,013,720 10,255- 129,773 89,036,354 65,756 63,082,719 24,678,684 25,017,282,478,552
  17 1397/05/08 1,014,653 1,013,201 8,789- 211,622 88,906,581 124,030 63,016,963 24,614,667 24,939,608,538,797
  18 1397/05/07 1,014,117 1,012,661 6,004- 198,366 88,694,959 46,604 62,892,933 24,527,075 24,837,623,357,877
  19 1397/05/06 1,012,836 1,011,370 3,915- 0 88,496,593 0 62,846,329 24,375,313 24,652,472,428,908
  20 1397/05/05 1,011,338 1,009,886 1,893- 0 88,496,593 0 62,846,329 24,375,313 24,616,286,171,434