**** به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور و همچنین جهت انجام صدور و ابطال اینترنتی میتوانید از طریق راهنمای مندرج در اخبار صندوق اقدام فرمایید.

 

****سرمایه گذاران محترمی که قصد ثبت درخواست صدور خود از طریق فیش را دارند لازم است جهت ثبت شعبه واریز کننده را بصورت نام شعبه - کد شعبه انتخاب نمایند. برای این منظور و جهت راحتی در ثبت کد 4 رقمی شعبه را در قسمت مربوطه وارد نموده و پس از نمایش نام شعبه آنرا انتخاب و ثبت نمایند.

 


 

 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 23,873,906
تعداد واحدهای باقی مانده: 26,126,094
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 23,992,854,525,374
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,006,385
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,004,982
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,000,828
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : عبدالله دریابر ,پیمان تاتایی ,مازیار فرخی
مدیر ثبت : تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 1,006,385 1,004,982 4,154- 174,735 87,526,979 38,493 62,378,122 23,873,906 23,992,854,525,374
  2 1397/04/25 1,006,416 1,004,997 3,316- 173,444 87,352,244 85,373 62,339,629 23,737,664 23,856,275,261,798
  3 1397/04/24 1,005,678 1,004,257 3,329- 137,549 87,178,800 49,851 62,254,256 23,649,593 23,750,267,329,693
  4 1397/04/23 1,005,411 1,003,978 3,617- 0 87,041,251 0 62,204,405 23,561,895 23,655,620,782,907
  5 1397/04/22 1,005,125 1,003,687 5,078- 0 87,041,251 0 62,204,405 23,561,895 23,648,761,859,198
  6 1397/04/21 1,004,655 1,003,217 5,078- 49,186 87,041,251 52,892 62,204,405 23,561,895 23,637,681,984,436
  7 1397/04/20 1,004,188 1,002,750 5,077- 119,426 86,992,065 94,762 62,151,513 23,565,601 23,630,404,965,224
  8 1397/04/19 1,004,001 1,002,555 3,514- 0 86,872,639 0 62,056,751 23,540,937 23,601,093,366,401
  9 1397/04/18 1,003,571 1,002,126 3,346- 141,763 86,872,639 94,073 62,056,751 23,540,937 23,590,974,693,436
  10 1397/04/17 1,003,100 1,001,651 3,353- 0 86,730,876 0 61,962,678 23,493,247 23,532,034,698,075
  11 1397/04/16 1,002,231 1,000,790 3,512- 0 86,730,876 0 61,962,678 23,493,247 23,511,799,206,864
  12 1397/04/15 1,020,520 1,019,080 3,131- 0 86,730,876 0 61,962,678 23,493,247 23,941,489,132,181
  13 1397/04/15 1,001,440 1,000,000 3,131- 0 86,730,876 0 61,962,678 23,493,247 23,493,237,979,421
  14 1397/04/14 1,022,110 1,020,667 4,949- 1,736 86,730,876 47,813 61,962,678 23,493,247 23,978,780,485,315
  15 1397/04/13 1,021,639 1,020,199 4,946- 51,854 86,729,140 71,144 61,914,865 23,539,324 24,014,788,458,297
  16 1397/04/12 1,020,819 1,019,378 6,010- 67,667 86,677,286 60,004 61,843,721 23,558,614 24,015,128,376,339
  17 1397/04/11 1,019,515 1,018,081 6,356- 108,019 86,609,619 201,670 61,783,717 23,550,951 23,976,781,497,740
  18 1397/04/10 1,018,529 1,017,090 4,945- 46,966 86,501,600 60,771 61,582,047 23,644,602 24,048,697,281,511
  19 1397/04/09 1,019,294 1,017,839 4,955- 0 86,454,634 0 61,521,276 23,658,407 24,080,458,590,250
  20 1397/04/08 1,018,563 1,017,107 5,588- 0 86,454,634 0 61,521,276 23,658,407 24,063,133,943,095