**** سرمایه گذاران محترم جهت ورود به کانال تلگرامی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ورود فرمایید:   https://t.me/ganjinehomidfund

**** به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور و همچنین جهت انجام صدور و ابطال اینترنتی میتوانید از طریق راهنمای مندرج در اخبار صندوق اقدام فرمایید.

 

** به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند انجام صدور و ابطال اینترنتی تا تاریخ 1396/01/05 میسر نمیباشد.

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 24,501,954
تعداد واحدهای باقی مانده: 25,498,046
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 24,637,359,948,052
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,006,614
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,005,526
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,006,761
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : عبدالله دریابر ,پیمان تاتایی ,مازیار فرخی
مدیر ثبت : تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,006,614 1,005,526 1,235 14,138 83,305,608 559,405 57,520,323 24,501,954 24,637,359,948,052
  2 1396/12/26 1,006,090 1,005,019 2,902- 0 83,291,470 0 56,960,918 25,047,221 25,172,923,514,103
  3 1396/12/25 1,005,808 1,004,735 2,831- 0 83,291,470 0 56,960,918 25,047,221 25,165,815,167,751
  4 1396/12/24 1,005,313 1,004,240 2,832- 29,153 83,291,470 37,375 56,960,918 25,047,221 25,153,432,500,471
  5 1396/12/23 1,004,818 1,003,746 2,832- 29,946 83,262,317 41,093 56,923,543 25,055,443 25,149,292,126,880
  6 1396/12/22 1,004,416 1,003,354 3,090- 53,640 83,232,371 71,871 56,882,450 25,066,590 25,150,654,458,728
  7 1396/12/21 1,003,945 1,002,891 2,941- 39,170 83,178,731 189,481 56,810,579 25,084,821 25,157,332,568,285
  8 1396/12/20 1,003,301 1,002,265 2,701- 32,466 83,139,561 245,738 56,621,098 25,235,132 25,292,277,483,020
  9 1396/12/19 1,002,955 1,001,955 427- 0 83,107,095 0 56,375,360 25,448,404 25,498,145,057,070
  10 1396/12/18 1,002,363 1,001,407 1,161- 0 83,107,095 0 56,375,360 25,448,404 25,484,201,077,550
  11 1396/12/17 1,001,929 1,000,893 1,387- 1,324 83,107,095 8 56,375,360 25,448,404 25,471,134,828,280
  12 1396/12/16 1,001,438 1,000,402 1,386- 0 83,105,771 1,200 56,375,352 25,447,088 25,457,316,208,156
  13 1396/12/15 1,015,904 1,014,867 2,276- 4,617 83,105,771 33,122 56,374,152 25,448,288 25,826,628,851,747
  14 1396/12/15 1,001,037 1,000,000 2,276- 4,617 83,105,771 33,122 56,374,152 25,448,288 25,448,289,154,051
  15 1396/12/14 1,015,449 1,014,415 495- 14,943 83,096,537 73,777 56,307,908 25,476,793 25,844,041,289,378
  16 1396/12/13 1,014,255 1,013,226 2,264- 8,581 83,081,594 46,822 56,234,131 25,535,627 25,873,354,940,796
  17 1396/12/12 1,013,726 1,012,700 172 0 83,073,013 0 56,187,309 25,573,868 25,898,644,946,283
  18 1396/12/11 1,013,272 1,012,245 1,769 0 83,073,013 0 56,187,309 25,573,868 25,887,021,943,467
  19 1396/12/10 1,012,785 1,011,758 1,769 23,392 83,073,013 317,155 56,187,309 25,573,868 25,874,569,541,013
  20 1396/12/09 1,012,287 1,011,271 1,749 7,963 83,049,621 358,778 55,870,154 25,867,631 26,159,183,659,985
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق